Zjišťování pohybových dovedností dětí 25. 11.

Vrátit se zpět

POHYB 1P

AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

Projekt 1P vytvořila Nadace sportující mládeže. Jeho prostřednictvím dochází ke zjišťování pohybových dovedností dětí. Zároveň v nich zábavnou formou probouzí a upevňuje vztah k pohybu. Podrobnější informace o Pohyb 1P naleznete na www.pohyb1p.cz

Realizaci zajišťuje odborný a vyškolený personál. Po skončení akce obdrží rodiče informační set s individuálním hodnocením dítěte včetně dalších doporučení a rad preventivního charakteru, nabídky sportovního vyžití v dané lokalitě atd.

Akce proběhne v dopoledních hodinách.