Projekty

Vrátit se zpět

Projekt Smart Plzeňáčci

Plakát SMART Plzeňáčci ke stažení zde

 

Angličtina

Na každé třídě je do třídního kurikula zařazena angličtina se Stevem a Maggie. Učíme se podle učebnic Wow.

Odkaz na prezentační video o metodice metody Wattsenglish: https://youtu.be/Ryx_iYJ1Ov8

SOU Elektrotechnické, Plzeň

Kroužek „Hurá do dílen“

Technika je součástí našeho života, ale technické dovednosti se postupně vytrácejí. Proto již třetím rokem 70. mateřská škola ve Waltrově ulici v Plzni spolupracuje v rámci projektu „ Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ se Středním odborným učilištěm elektrotechnickým v Plzni ve Skvrňanech, kam předškoláci pravidelně každé pondělí dochází na kroužek

„ Hurá do dílen“.  Děti si pod vedením zkušeného lektora osvojují používání základních nástrojů a nářadí a učí se poznávat také různé materiály.

Pokud dětem připravíme podmínky k technickým činnostem, jsme překvapeni, co dokážou vyrobit a s jakým zaujetím a úsilím hledají řešení k dosažení svého cíle.

Spolupráce přispívá především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě.

 

 

 

Šablony II. pro 70. MŠ Plzeň 2019

Rodiče vítáni

Naše školka je zapojena do programu Rodiče vítáni. Veškeré informace o tomto programu najdete na adrese http://www.rodicevitani.cz/

Edulab

Program podpory digitalizace škol, realizátorem programu je nezisková organizace EDUkační LABoratoř. Více informací https://www.edulabcr.cz/

 

 

Talentovaní.cz

Jedná se o systém podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora má být dlouhodobá a systematická a má zahrnovat oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání.

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 2019/2020

Česká obec sokolská je autorem tohoto celoročního projektu, který má za účel rozvoj pohybu u předškolních dětí.

Recyklohraní

aneb Ukliďme si svět je projekt, v jehož rámci se děti ve školách a školkách učí nejen baterie třídit, ale také je lépe využívat, aby nám déle sloužily. Pokud nás chcete v tomto projektu podpořit, přineste, prosím, staré baterie k nám do školky. Máme zde speciální krabici, do které je společně sbíráme.

Kurz vaření s francouzskými kuchaři

Naše paní kuchařky se v rámci festivalu francouzské kultury a kuchyně Bonjour Plzeň zúčastnily kurzu s francouzskými kuchaři. Ten připravila 10. jídelna Plzeň společně s Alliance Française.

Více informací zde:

(odkaz na zrávy – 4. minuta)

https://www.zaktv.cz/archiv/zpravy/3233.html

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Kuchari-z-plzenskych-skol-se-ucili-varit-francouzske-menu-558973?utm_source=nm&utm_medium=xml

https://www.plzen.cz/kuchari-z-plzenskych-skol-se-ucili-varit-francouzske-menu/

Veselé muzicírování 2017

Úřad městského obvodu Plzeň 3 naší školce poskytl grant ve výši 14 000 Kč na zrealizování projektu Veselé muzicírování. 

 

Školka mezi čtyřmi řekami aneb poznání nás baví  2017

Projekt, během něhož jsme s dětmi poznávali různá místa Plzně ale i okolí, byl finančně podpořen částkou 19 000,-

Finance poskytl MO Plzeň 3.

 

Šablona pro 70. MŠ Plzeň 2017

 

Reg. č. „Cz.O2.3.68/0.0/0.0/16_022/0004663“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Kniha je můj kamarád 2016

Díky dotaci ÚMO3 jsme mohli v měsíci říjnu uspořádat soutěž s názvem „Kniha je můj kamarád.“ Děti s pomocí jejich rodičů byly osloveny, aby vytvořily nebo namalovaly obrázky své oblíbené knihy.

Z dotace byly nakoupeny velmi hezké odměny pro každého, kdo se zúčastnil.

Také byl vytvořen čtenářský koutek a do tohoto koutku byly zakoupeny oblíbené knihy dětí, ze kterých bude dětem čteno při odpoledním odpočívání.

Po skončení soutěže proběhlo vyhlášení účastníků v jednotlivých třídách.

 

 

Hravé sportování 2016

Projekt Hravé sportování byl vytvořen na základě vyhledávání sportovních talentů u dětí a podporu sportu jako zdravého životního stylu.

Abychom mohli tuto akci kvalitně připravit, pomohla nám finanční dotace od ÚMO3 Plzeň. Za poskytnuté peníze se nakoupilo kvalitní sportovní náčiní a nářadí. Odměnou byl zdravý balíček pro každého a diplom.

Soutěžilo se v těchto disciplínách:

1. Kop do branky

2. Skok z místa do dálky

3. Hod balonkem do dálky

4. Skákání v pytli

5. Přechod rozbouřené řeky

6. Jízda na odrážedlech

7. Běh na sprintové dráze

8. Atletická překážková dráha

 

 

 

Výtvarno-vzdělávací projekt s knihovnou 2015

Výtvarnou soutěží jsme se zapojili do tohoto projektu pro děti v mateřských školách. Hlavním přínosem je tvořivá spolupráce dětí spočívající ve společném seznámení s tématem, společném projektu, společném praktickém tvoření v návaznosti na činnost v MŠ. Po spolupráci v dětském kolektivu následuje společný čas s rodičem, při návštěvě výstavy v knihovně

 

 

Účastníme se projektu TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ, CZ.1.07/1.3.00/48.0144  2015

Naše mateřská škola se od června 2014 zapojila do projektu TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele mateřských škol. Jeho cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol a školských zařízení v oblasti polytechnického vzdělávání, představit možnosti polytechnického vzdělávání v raném věku dítěte a nabídnout moderní, atraktivní a metodicky efektivní nástroje a postupy prakticky využitelné ve vzdělávacích programech mateřských škol.

Projekt zaštitujeTechmania Science Center o.p.s. ve spolupráci se soukromou školou DIMENZE AZ s.r.o. v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost. Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Tajemný obrázek 2013-2014

Mottem našeho školního kurikula je: ,,Poznávám sebe, přírodu, kulturu a společnost ve které žiji, učím se vzájemné komunikaci s druhými.“ V tomto projektu bychom chtěli dětem ukázat kulturní a významná místa města, ve kterém žijí , zejména v našem městském obvodu Plzeň 3. Naše škola klade na důležité místo partnerské vztahy s rodiči, spolupráci s rodiči, proto tento projekt zapojení rodičů obsahuje.

Každý měsíc bude v šatnách vyvěšen tajemný obrázek významného místa v Plzni. Poznáváte místo na obrázku?

Na přiložené lístečky napište:

  • Číslo obrázku
  • Co to je?
  • Kde to je?
  • K čemu slouží?
  • Jméno dítěte a třídu

Vyplněný lísteček vhoďte do připravené krabice.

Na závěr každého ,,hádání “ bude dané místo spojeno s akcí školy.