Projekty

Vrátit se zpět

70. mateřská škola získala v roce 2022 dotaci 13 000 Kč  na podporu volnočasových aktivit  dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání  na realizaci projektu S Waltříkem za světýlkem. Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň.

ŠABLONY III PRO 70. MŠ PLZEŇ

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018391
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu a projektové dny pro děti

plakát 70MŠ Plzeň ke stažení zde

 

 

Projekt Smart Plzeňáčci

Plakát SMART Plzeňáčci ke stažení zde

 

 

Skutečně zdravá škola

Naše školka je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola. Veškeré informace o projektu najdete na: http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Angličtina

Na každé třídě je do třídního kurikula zařazena angličtina se Stevem a Maggie. Učíme se podle učebnic Wow.

Odkaz na prezentační video o metodice metody Wattsenglish: https://youtu.be/Ryx_iYJ1Ov8

SOU Elektrotechnické, Plzeň

Kroužek „Hurá do dílen“

Technika je součástí našeho života, ale technické dovednosti se postupně vytrácejí. Proto již třetím rokem 70. mateřská škola ve Waltrově ulici v Plzni spolupracuje v rámci projektu „ Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ se Středním odborným učilištěm elektrotechnickým v Plzni ve Skvrňanech, kam předškoláci pravidelně každé pondělí dochází na kroužek

„ Hurá do dílen“.  Děti si pod vedením zkušeného lektora osvojují používání základních nástrojů a nářadí a učí se poznávat také různé materiály.

Pokud dětem připravíme podmínky k technickým činnostem, jsme překvapeni, co dokážou vyrobit a s jakým zaujetím a úsilím hledají řešení k dosažení svého cíle.

Spolupráce přispívá především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě.

 

 

 

Šablony II. pro 70. MŠ Plzeň 2019

Rodiče vítáni

Naše školka je zapojena do programu Rodiče vítáni. Veškeré informace o tomto programu najdete na adrese http://www.rodicevitani.cz/

Edulab

Program podpory digitalizace škol, realizátorem programu je nezisková organizace EDUkační LABoratoř. Více informací https://www.edulabcr.cz/

 

 

Talentovaní.cz

Jedná se o systém podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora má být dlouhodobá a systematická a má zahrnovat oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání.

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 2019/2020

Česká obec sokolská je autorem tohoto celoročního projektu, který má za účel rozvoj pohybu u předškolních dětí.

Recyklohraní

aneb Ukliďme si svět je projekt, v jehož rámci se děti ve školách a školkách učí nejen baterie třídit, ale také je lépe využívat, aby nám déle sloužily. Pokud nás chcete v tomto projektu podpořit, přineste, prosím, staré baterie k nám do školky. Máme zde speciální krabici, do které je společně sbíráme.

Kurz vaření s francouzskými kuchaři

Naše paní kuchařky se v rámci festivalu francouzské kultury a kuchyně Bonjour Plzeň zúčastnily kurzu s francouzskými kuchaři. Ten připravila 10. jídelna Plzeň společně s Alliance Française.

Více informací zde:

(odkaz na zrávy – 4. minuta)

https://www.zaktv.cz/archiv/zpravy/3233.html

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Kuchari-z-plzenskych-skol-se-ucili-varit-francouzske-menu-558973?utm_source=nm&utm_medium=xml

https://www.plzen.cz/kuchari-z-plzenskych-skol-se-ucili-varit-francouzske-menu/

Veselé muzicírování 2017

Úřad městského obvodu Plzeň 3 naší školce poskytl grant ve výši 14 000 Kč na zrealizování projektu Veselé muzicírování. 

 

Školka mezi čtyřmi řekami aneb poznání nás baví  2017

Projekt, během něhož jsme s dětmi poznávali různá místa Plzně ale i okolí, byl finančně podpořen částkou 19 000,-

Finance poskytl MO Plzeň 3.

 

Šablona pro 70. MŠ Plzeň 2017

 

Reg. č. „Cz.O2.3.68/0.0/0.0/16_022/0004663“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Kniha je můj kamarád 2016

Díky dotaci ÚMO3 jsme mohli v měsíci říjnu uspořádat soutěž s názvem „Kniha je můj kamarád.“ Děti s pomocí jejich rodičů byly osloveny, aby vytvořily nebo namalovaly obrázky své oblíbené knihy.

Z dotace byly nakoupeny velmi hezké odměny pro každého, kdo se zúčastnil.

Také byl vytvořen čtenářský koutek a do tohoto koutku byly zakoupeny oblíbené knihy dětí, ze kterých bude dětem čteno při odpoledním odpočívání.

Po skončení soutěže proběhlo vyhlášení účastníků v jednotlivých třídách.

 

 

Hravé sportování 2016

Projekt Hravé sportování byl vytvořen na základě vyhledávání sportovních talentů u dětí a podporu sportu jako zdravého životního stylu.

Abychom mohli tuto akci kvalitně připravit, pomohla nám finanční dotace od ÚMO3 Plzeň. Za poskytnuté peníze se nakoupilo kvalitní sportovní náčiní a nářadí. Odměnou byl zdravý balíček pro každého a diplom.

Soutěžilo se v těchto disciplínách:

1. Kop do branky

2. Skok z místa do dálky

3. Hod balonkem do dálky

4. Skákání v pytli

5. Přechod rozbouřené řeky

6. Jízda na odrážedlech

7. Běh na sprintové dráze

8. Atletická překážková dráha

 

 

 

Výtvarno-vzdělávací projekt s knihovnou 2015

Výtvarnou soutěží jsme se zapojili do tohoto projektu pro děti v mateřských školách. Hlavním přínosem je tvořivá spolupráce dětí spočívající ve společném seznámení s tématem, společném projektu, společném praktickém tvoření v návaznosti na činnost v MŠ. Po spolupráci v dětském kolektivu následuje společný čas s rodičem, při návštěvě výstavy v knihovně

 

 

Účastníme se projektu TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ, CZ.1.07/1.3.00/48.0144  2015

Naše mateřská škola se od června 2014 zapojila do projektu TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele mateřských škol. Jeho cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol a školských zařízení v oblasti polytechnického vzdělávání, představit možnosti polytechnického vzdělávání v raném věku dítěte a nabídnout moderní, atraktivní a metodicky efektivní nástroje a postupy prakticky využitelné ve vzdělávacích programech mateřských škol.

Projekt zaštitujeTechmania Science Center o.p.s. ve spolupráci se soukromou školou DIMENZE AZ s.r.o. v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost. Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Tajemný obrázek 2013-2014

Mottem našeho školního kurikula je: ,,Poznávám sebe, přírodu, kulturu a společnost ve které žiji, učím se vzájemné komunikaci s druhými.“ V tomto projektu bychom chtěli dětem ukázat kulturní a významná místa města, ve kterém žijí , zejména v našem městském obvodu Plzeň 3. Naše škola klade na důležité místo partnerské vztahy s rodiči, spolupráci s rodiči, proto tento projekt zapojení rodičů obsahuje.

Každý měsíc bude v šatnách vyvěšen tajemný obrázek významného místa v Plzni. Poznáváte místo na obrázku?

Na přiložené lístečky napište:

  • Číslo obrázku
  • Co to je?
  • Kde to je?
  • K čemu slouží?
  • Jméno dítěte a třídu

Vyplněný lísteček vhoďte do připravené krabice.

Na závěr každého ,,hádání “ bude dané místo spojeno s akcí školy.