Včeličky

Vrátit se zpět

Třídní učitelky:  Jana Valentová, Eva Zennerová, Petra Kodlová (chůva)

Třídní email: ValentovaJa@ms70.plzen-edu.cz

Provozní doba naší třídy: 7.00 – 15.00 hodin (6.00 – 7.00 Stonožky, 15.00 – 16.00 Stonožky, 16.00 – 16.30 Berušky)

O čistotu na třídě a přípravu pelíšků se stará: Lucie Belejová

O naše plná bříška se stará: Martina Menclová

 

 

Třídní vzdělávací program 2019/2020

„Včeličky poznávají a objevují svět“

 

Včelky naše hravé jsou,

bzučet pěkně dovedou.

Z květu na květ létají,

zkušenosti sbírají.

Až je všechny posbírají,

do světa zas odlétají.

 

Třídní vzdělávací program je přizpůsobený potřebám nejmladších dětí. Děti budou postupně poznávat samy sebe, své první kamarády, prostředí školy i jeho nejbližší okolí. Vycházíme z toho, co dítě obklopuje.

Provázet nás bude skřítek Medovníček, který ještě loni v létě žil v chaloupce pod mohutným smrkem na naší školní zahradě. Protože smrk v horkém létě uschnul a musel být poražen, nezbylo mu nic jiného, než si přestěhovat chaloupku jinam. Nejvíc se mu líbila útulná třída Včeliček a tak u nás zůstal. Medovníček se kamarádí se všemi zvířátky, stará se o včeličky, které mu za to dávají sladký med.

Mašlička je malá a dobrosrdečná včelka. Jméno jí daly děti hned první den. Mašlička se stále usmívá a nejraději si hraje s dětmi. Když zjistila, že její kamarád Medovníček bydlí v mateřské škole, rozhodla se, že se do třídy Včeliček přestěhuje také. Už se nemůže dočkat, jaká dobrodružství společně s dětmi zažije.

Společně budeme děti rozvíjet po všech stránkách, povedeme je k samostatnosti, k osvojení si hygienických návyků, k získání základních společenských hodnot. Zaměříme se na rozvoj řeči, hrubé a jemné motoriky. Děti budou získávat zkušenosti se soužitím v dětské skupině.

Hlavním cílem je psychická pohoda, spokojenost dětí, třída plná pohody a radosti.