Včeličky

Vrátit se zpět

Třídní učitelky:  Jana Valentová, Eva Zennerová, Petra Kodlová (chůva)

Třídní email: ValentovaJa@ms70.plzen-edu.cz

Provozní doba naší třídy: 7.00 – 15.00 hodin (6.00 – 7.00 Sluníčka, 15.00 – 16,30 Berušky)

O čistotu na třídě a přípravu pelíšků se stará: Lucie Belejová

O naše plná bříška se stará: Martina Menclová

 

 

Třídní vzdělávací program 2018/2019

„Pohádkový rok skřítka Medovníčka a včelky Ádi“

Někdy krátká, jindy dlouhá,

na slovíčko není skoupá.

Princezna, vodník, čert či drak,

schová se do ní, je to tak.

Pro kluky i děvčátka

je tu zkrátka POHÁDKA.

 

Celý rok budeme putovat pohádkovým světem, který je pro děti velmi magický, tajemný a přitažlivý. Je plný barev, tajemství i očekávání, stejně jako běžný lidský život. Děti v pohádce naleznou důležité informace ze života lidí i z přírody a mohou je lépe využít ve svém vlastním životě.

Zpočátku školního roku je naším cílem zvládnutí odlučování od rodičů a postupná adaptace na pobyt ve školce. Budeme rozvíjet sebeobsluhu, osvojovat si společenské návyky, posilovat soužití v kolektivu. Postupně podpoříme u dětí zvídavost, samostatnost, aktivitu a získávání praktických dovedností. Zaměříme se na rozvíjení řečových schopností.

Naši průvodci a kamarádi budou skřítek Waltřík a včelka Áďa.

Hlavním cílem je psychická pohoda a spokojenost dětí, třída plná pohody a radosti.

Motto naší třídy: Včelky naše hravé jsou,

                                    bzučet pěkně dovedou.

                                    Z květu na květ létají,

                                    zkušenosti sbírají.

                                    Až je všechny posbírají,

                                    do světa zas odlétají.

Během roku se děti postupně seznámí s klasickými i moderními pohádkami, s krátkými pohádkovými příběhy, kterými budeme děti motivovat k jednotlivým činnostem.