Včeličky

Vrátit se zpět

Třídní učitelky:  Jana Valentová, Eva Zennerová, Petra Kodlová (školní asistent)

Třídní email: ValentovaJa@ms70.plzen-edu.cz

Provozní doba naší třídy: 7.00 – 15.00 hodin

6.00 – 7.00 Motýlci – pavilon vpravo, 1. patro

září až leden:

15.00 – 16.30 Sluníčka – pavilon vlevo 1. patro

únor až červen:

15.00 – 16.30 Stonožky – pavilon vlevo v přízemí

 

O čistotu na třídě a přípravu pelíšků se stará: Lucie Belejová

O naše plná bříška se stará: Martina Menclová

 

 

Třídní vzdělávací program 2020/2021

 

 

Byla jedna pohádka,

zaťukala na vrátka,

na děti se těšila

a všem se moc líbila.

Kouzelnými vrátky jdeme do pohádky……….

 

Hlavní myšlenkou při zpracování TVP Včeličky poznávají pohádkový svět je návrat ke klasickým pohádkám a jednoduchým pohádkovým příběhům, pomocí kterých budeme děti motivovat k různým činnostem. S tímto hlavním tématem budeme pracovat celý rok, průběžně každý měsíc. Dále na každý měsíc budeme mít jednu barvu, kterou budeme poznávat, vyhledávat na hračkách, kostkách a předmětech kolem nás. Jeden den v měsíci přijdeme v oblečení příslušné barvy. Děti bude celý školní rok provázet skřítek Medovníček.

Společně budeme děti rozvíjet po všech stránkách, povedeme je k samostatnosti, k osvojení si hygienických návyků, k získání základních společenských hodnot. Zaměříme se na rozvoj řeči, hrubé a jemné motoriky. Děti budou získávat zkušenosti se soužitím v dětské skupině.

Hlavním cílem je psychická pohoda, spokojenost dětí, třída plná pohody a radosti.