Včeličky

Vrátit se zpět

Třídní učitelky:  Jana Valentová, Eva Zennerová, Petra Kodlová (školní asistent)

Třídní email: ValentovaJa@ms70.plzen-edu.cz

Třídní telefon: 722 982 811

Provozní doba naší třídy: 7.00 – 15.00 hodin

6.00 – 7.00 – Motýlci

15.00 – 16.30 – Berušky

O čistotu na třídě a přípravu pelíšků se stará: paní uklízečka Daniela

O naše plná bříška se stará: paní kuchařka Veronika

 

 

Třídní vzdělávací program 2022/2023

TVP Včeličky poznávají svět

Děti bude celý rok provázet skřítek Medovníček, který ještě nedávno bydlel v domečku pod mohutným smrkem na naší školní zahradě. Skřítek hledal domov a  našel ho ve třídě Včeliček. Medovníček má moc rád barvy a bude je děti učit poznávat. Jeho kamarádka, usměvavá včelička Kytička, si bude s dětmi zpívat, cvičit a povídat. Na školní zahradě má Medovníček spoustu hmyzích kamarádů, tzv. žouželátek, se kterými děti zažijí spoustu legrace a překvapení.