Motýlci

Vrátit se zpět

Třídní učitelky: Jana Cajthamlová, Lucie Kubíková dis.

Třídní email: CajthamlovaJa@ms70.plzen-edu.cz

Provozní doba naší třídy: 6.45 – 16.00 hodin (6.00 – 6.45 Stonožky, 16.00 – 16.30 Berušky)

O čistotu na třídě a přípravu pelíšků se stará: Markétka Modráková

O naše plná bříška se stará: Evička Šedová

 

Třídní program na školní rok 2017 – 2018

POVÍDALA RYBA RYBĚ

Ryba nám vše poradí,

nové věci prozradí.

Příběh nebo pohádka,

pro kluky i děvčátka.

 

Třídní plán i pro tento školní rok navazuje na plán předchozí, kdy jsme putovali po ostrovech poznání. V letošním roce nám ještě chybí prozkoumat svět z vodního pohledu, ale protože jsme ještě malí průzkumníci a sami bychom to nezvládli, tak jsme poprosili rybí kamarády z nedaleké řeky – Mženku a Mžeka, kteří při své pouti vodou zažívají různé dobrodružství, aby nám pomocí příběhů a pohádek pomohli tento svět poznat.