Stonožky

Vrátit se zpět

Třídní učitelky: Lenka Široká, Zuzana Procházková

Třídní email: SirokaLe@ms70.plzen-edu.cz

Třídní telefon: 722 983 959

Provozní doba naší třídy: 6.45 – 16.30 hodin (6.00 – 6.45 Sluníčka)

O čistotu na třídě a přípravu pelíšků se stará: paní uklízečka Veronika

O naše plná bříška se stará: paní kuchařka Martina

 

 

Třídní vzdělávací program 2021/2022

„Stonožka Badatelka“

Charakteristika:

Symbolem programu je Stonožka Badatelka. Má ráda zkoumání, bádání, ráda všemu přijde na kloub…….Má fotoaparát, lupu, chytré knihy, batůžek, dobré boty, zápisník, chuť bádat a hlavně dobrou náladu.

Nápad na námět letošního programu vznikl během loňského školního roku, kdy jsme s dětmi často fotografovali zajímavosti v přírodě, dění kolem školky i ve školce, potom jsme si o fotografiích povídali, zjišťovali jsme další informace k obrázkům, kreslili jsme postavy, činnosti a věci, které k obrázku patřily. Stalo se to velice oblíbenou činností. Děti s velkým nadšením vyhledávaly informace, zapojili jsme i rodiče, kterým jsme posílali emailové hádanky pod názvem: Co to je?

A tak to vzniklo.

Celý rok budeme s Badatelkou zkoumat vše kolem nás. Překvapením pro děti budou vždy indicie v badatelském batohu, podle kterých děti poznají, o čem si budeme povídat, co budeme bádat. Indicie se budou tvořit podle změn v přírodě, ve společnosti, podle vzniklých situací.