Spolupráce

Vrátit se zpět

Spolupráce s 15. ZŠ v Plzni

Během školního roku se můžeme těšit na různé akce připravené malými školáky a pedagogy z 15. ZŠ.

Nejraději máme programy Těšíme se do školy, atletické soutěže, vánoční koncerty, čtení prvňáčků, ale i různé besedy např. o školní zralosti aj.

 

 

Děláme radost seniorům z oddělení sociální péče FN Plzeň

Na Vánoce a Velikonoce vyrábí paní učitelky spolu s dětmi drobné dárky a přáníčka, která jsou předána na slavnostech seniorům a dělají velikou radost.

 

 

 

Lví očko – screeningové vyšetření zraku dětí

Každým rokem probíhá ve školce screeningové vyšetření zraku dětí. Kamera, která změří zrak Vašeho dítěte, během vteřiny vyhodnotí, zda je zrak v pořádku. Žádná aplikace kapek, žádné přípravy, zcela bezpečné zařízení. Měření se provádí zdarma přímo ve školce. Akce je pro všechny děti ( se souhlasem rodičů), nenahrazuje vyšetření lékařem. Při zjištění odchylky projednáno přednostní vyšetření očním lékařem.

 

 

Fond Sidus

Ve spolupráci s rodiči pomáháme při veřejné sbírce Fondu Sidus, o.p.s.  – výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

 

 

SOU Elektrotechnické, Plzeň

Kroužek „Hurá do dílen“

Technika je součástí našeho života, ale technické dovednosti se postupně vytrácejí. Proto již druhým rokem 70. mateřská škola ve Waltrově ulici v Plzni spolupracuje v rámci projektu „ Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ se Středním odborným učilištěm elektrotechnickým v Plzni ve Skvrňanech, kam předškoláci pravidelně každé pondělí dochází na kroužek

„ Hurá do dílen“.  Děti si pod vedením zkušeného lektora osvojují používání základních nástrojů a nářadí a učí se poznávat také různé materiály.

Pokud dětem připravíme podmínky k technickým činnostem, jsme překvapeni, co dokážou vyrobit a s jakým zaujetím a úsilím hledají řešení k dosažení svého cíle.

Spolupráce přispívá především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě.

 

Decathlon 

Firma Decathlon naší školce zdarma poskytuje spotřební materiál jako jsou papíry různých formátů a krabice, které následně využijeme při různém tvoření s dětmi. Tímto firmě a jejím zaměstnancům moc děkujeme!