Spolupráce

Vrátit se zpět

Spolupráce s 15. ZŠ v Plzni

Během školního roku se můžeme těšit na různé akce připravené malými školáky a pedagogy z 15. ZŠ. 

Nejraději máme programy Těšíme se do školy, atletické soutěže, vánoční koncerty, čtení prvňáčků, ale i různé besedy např. o školní zralosti aj.

 

 

Děláme radost seniorům z oddělení sociální péče FN Plzeň

Na Vánoce a Velikonoce vyrábí paní učitelky spolu s dětmi drobné dárky a přáníčka, která jsou předána na slavnostech seniorům a dělají velikou radost.

 

 

 

Lví očko – screeningové vyšetření zraku dětí

Každým rokem probíhá ve školce screeningové vyšetření zraku dětí. Kamera, která změří zrak Vašeho dítěte, během vteřiny vyhodnotí, zda je zrak v pořádku. Žádná aplikace kapek, žádné přípravy, zcela bezpečné zařízení. Měření se provádí zdarma přímo ve školce. Akce je pro všechny děti ( se souhlasem rodičů), nenahrazuje vyšetření lékařem. Při zjištění odchylky projednáno přednostní vyšetření očním lékařem.

 

 

Fond Sidus

Ve spolupráci s rodiči pomáháme při veřejné sbírce Fondu Sidus, o.p.s.  – výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.