Spolupráce

Vrátit se zpět

Spolupráce s 15. ZŠ v Plzni

Během školního roku se můžeme těšit na různé akce připravené malými školáky a pedagogy z 15. ZŠ.

Nejraději máme programy Těšíme se do školy, atletické soutěže, vánoční koncerty, čtení prvňáčků, ale i různé besedy např. o školní zralosti aj.

 

 

Děláme radost seniorům z oddělení sociální péče FN Plzeň

Na Vánoce a Velikonoce vyrábí paní učitelky spolu s dětmi drobné dárky a přáníčka, která jsou předána na slavnostech seniorům a dělají velikou radost.

 

 

 

Lví očko – screeningové vyšetření zraku dětí

Každým rokem probíhá ve školce screeningové vyšetření zraku dětí. Kamera, která změří zrak Vašeho dítěte, během vteřiny vyhodnotí, zda je zrak v pořádku. Žádná aplikace kapek, žádné přípravy, zcela bezpečné zařízení. Měření se provádí zdarma přímo ve školce. Akce je pro všechny děti ( se souhlasem rodičů), nenahrazuje vyšetření lékařem. Při zjištění odchylky projednáno přednostní vyšetření očním lékařem.

 

 

Fond Sidus

Ve spolupráci s rodiči pomáháme při veřejné sbírce Fondu Sidus, o.p.s.  – výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

 

Certifikát, který jsme jako školka dostali za pomoc při veřejné sbírce č. S_MHMP/147662012015 Fondu Sidus, z.ú.: Certifikat_20190104_VS124434

 

SOU Elektrotechnické, Plzeň

Kroužek „Hurá do dílen“

Technika je součástí našeho života, ale technické dovednosti se postupně vytrácejí. Proto již třetím rokem 70. mateřská škola ve Waltrově ulici v Plzni spolupracuje v rámci projektu „ Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ se Středním odborným učilištěm elektrotechnickým v Plzni ve Skvrňanech, kam předškoláci pravidelně každé pondělí dochází na kroužek

„ Hurá do dílen“.  Děti si pod vedením zkušeného lektora osvojují používání základních nástrojů a nářadí a učí se poznávat také různé materiály.

Pokud dětem připravíme podmínky k technickým činnostem, jsme překvapeni, co dokážou vyrobit a s jakým zaujetím a úsilím hledají řešení k dosažení svého cíle.

Spolupráce přispívá především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě.

 

Decathlon 

Firma Decathlon naší školce zdarma poskytuje spotřební materiál jako jsou papíry různých formátů a krabice, které následně využijeme při různém tvoření s dětmi. Tímto firmě a jejím zaměstnancům moc děkujeme!