Odhlašování stravy

Vrátit se zpět

Nepřítomnost dítěte je nutné nahlásit telefonicky nebo pomocí SMS první den absence, nejpozději však do 8.00 hodin! 

Jinak je účtováno stravné v plné výši.

Pokud se jedná o absenci plánovanou, je možné zaznamenat tuto skutečnost do sešitu v šatně dětí.

Telefonní čísla pro omluvenky: 606 260 170 (SMS), 377 387 182