Odhlašování stravy

Vrátit se zpět

Nepřítomnost dítěte je nutné nahlásit telefonicky nebo pomocí SMS první den absence, nejpozději však do 8.00 hodin! 

Jinak je účtováno stravné v plné výši.

Pokud se jedná o absenci plánovanou, je možné zaznamenat tuto skutečnost do sešitu v šatně dětí.

Telefonní čísla pro omluvenky:

Stonožky: 722 983 959

Sluníčka: 722 983 806

Motýlci: 722 983 826

Včelky: 722 982 811

Berušky: 722 984 057