Informace pro rodiče

Vrátit se zpět

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ

Všechny důležité informace ohledně zápisů do MŠ naleznete zde: Zápis dětí do MŠ – Plzeň

 

PLATBY

 

ŠKOLNÉ

Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance trvalý příkaz na částku 370,00 Kč
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • číslo účtu: 59234311/0100
 • variabilní symbol: osobní číslo strávníka
 • předškolák školné nehradí!

 

KULTURNÍ AKCE

Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance jednorázový příkaz na 700,00 Kč
 • číslo účtu: 59234311/0100
 • variabilní symbol: do poznámky uveďte jméno dítěte
 • zálohy musí být zaplaceny do 10. 9. 2017

 

STRAVNÉ

1.    Inkasní platba

 •  rodič si stanoví povolení k inkasu s limitem 1000,00 Kč a platby bude nadále zajišťovat zaměstnanec MŠ
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • č.účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: přiřadí zaměstnanec mateřské školy
 • první splátka: 09.měsíc  MŠ  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 •  další splátky:  10. – 06.měsíc     zpětně dle docházky dítěte
 • vyúčtování stravného :  07.měsíc   (záloha stravné – stravné v 06.měsíc) zadá zaměstnanec MŠ

2.   Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance každý měsíc jednorázový příkaz na stravné (na šatně – seznam)
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • č.účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: informace u vedoucí ŠJ
 • první splátka: 09.měsíc  rodič  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 • další splátky:  10. – 06.měsíc     zpětně dle docházky dítěte (šatna třídy)
 • vyúčtování stravného :  07.měsíc   (záloha stravné – stravné v 06.měsíc) zadá zaměstnanec MŠ