Informace pro rodiče

Vrátit se zpět

 

PLATBY

INFORMACE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

ŠKOLNÉ

Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance trvalý příkaz na částku 550,00 Kč
 • splatnost : 10.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy
 • číslo účtu: 59234311/0100
 • do poznámky uveďte jméno dítěte
 • předškolák školné nehradí!

 

KULTURNÍ AKCE

Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance jednorázový příkaz na 1000,00 Kč NEBO se může záloha zaplatit pololetně.
 • 500 Kč do 15. 9. 2020
 • 500 Kč do 15. 1. 2021
 • číslo účtu: 59234311/0100
 • variabilní symbol: do poznámky uveďte jméno dítěte
 • zálohy musí být zaplaceny do 15. 9. 2020
 • Záloha

 

STRAVNÉ

Záloha na stravné na školní rok 2020/2021

Zálohu 1000,- Kč stravného na celý školní rok zašlete na účet školní jídelny do 10.9.2020

 • číslo účtu ŠJ : 226 343 11/0100
 • varibalní symbol: osobní číslo strávníka
 • /osobní číslo obdržíte u vedoucí ŠJ na začátku školního roku/

 

Platba stravného na školní rok 2020/2021

Stravné se platí měsíčně do 15.tého v měsíci

 • 1) inkasem : číslo účtu ŠJ 226 343 11/0100

: povolení k inkasu s limitem 1000,- od 10/2020

: varibalní symbol: osobní číslo strávníka

  : /osobní číslo obdržíte u vedoucí ŠJ na začátku školního roku/

                           : stravné si MŠ strhává sama dle počtu jídel

Rodiče nově přijatých dětí musí přinést doklad o založení inkasa na stravné do 10.9.2020

 • 2) trvalým příkazem : číslo účtu ŠJ 226 343 11/0100

: varibalní symbol: osobní číslo strávníka

        : /osobní číslo obdržíte u vedoucí ŠJ na začátku školního roku/

    : částku si každý měsíc rodič zjišťuje z výpisu ve třídě

Údaje o zdravotních potížích dítěte, které mohou ovlivnit poskytování školního stravování, doložte, prosím, písemně od ošetřujícího lékaře.