Informace pro rodiče

Vrátit se zpět

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

SMĚRNICE PRO ORGANIZACI ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ ROK 2018/19

 

15. 4 . – 1. 5. 2019

 

2. 5. 2019 – 3. 5. 2019 

 • Sběr žádostí v MŠ 

 

 

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ

Všechny důležité informace ohledně zápisů do MŠ naleznete zde: Zápis dětí do MŠ – Plzeň

 

 

PLATBY

 

ŠKOLNÉ

Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance trvalý příkaz na částku 460,00 Kč
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • číslo účtu: 59234311/0100
 • variabilní symbol: osobní číslo strávníka
 • předškolák školné nehradí!

 

KULTURNÍ AKCE

Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance jednorázový příkaz na 700,00 Kč
 • číslo účtu: 59234311/0100
 • variabilní symbol: do poznámky uveďte jméno dítěte
 • zálohy musí být zaplaceny do 10. 9. 2018

 

STRAVNÉ

1.    Inkasní platba

 •  rodič si stanoví povolení k inkasu s limitem 1000,00 Kč a platby bude nadále zajišťovat zaměstnanec MŠ – doložit č. účtu a souhlas s inkasem
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • č.účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: přiřadí zaměstnanec mateřské školy
 • první splátka: 09.měsíc  MŠ  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 •  další splátky:  10. – 06.měsíc     zpětně dle docházky dítěte
 • vyúčtování stravného :  07.měsíc   (záloha stravné – stravné v 06.měsíc) zadá zaměstnanec MŠ

2.   Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance každý měsíc jednorázový příkaz na stravné (na šatně – seznam)
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • č.účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: informace u vedoucí ŠJ
 • první splátka: 09.měsíc  rodič  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 • další splátky:  10. – 06.měsíc     zpětně dle docházky dítěte (šatna třídy)
 • vyúčtování stravného :  07.měsíc   (záloha stravné – stravné v 06.měsíc) zadá zaměstnanec MŠ

Výše stravného:

Záloha:

1.000,- Kč

Další měsíce:

Děti 3 – 6 let        33,-  Kč   x počet dnů

Děti 7 – 11let       36,-  Kč   x počet dnů

 

 

Údaje o zdravotních potížích dítěte, které mohou ovlivnit poskytování školního stravování, doložte, prosím, písemně od ošetřujícího lékaře.