Informace pro rodiče

Vrátit se zpět

 

PLATBY

INFORMACE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

POZOR ZMĚNA! OD ZÁŘÍ 2020 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČÁSTKU 550,- MĚSÍČNĚ.

Ve školním roce 2020/2021 také dochází ke změně výše zálohy na kulturní akce. Záloha se bude platit pololetně.

číslo účtu: 59234311/0100

variabilní symbol: do poznámky uveďte jméno dítěte

500 Kč do 15. 9. 2020

500 Kč do 15. 1. 2021

 

ŠKOLNÉ

Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance trvalý příkaz na částku 430,00 Kč
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • číslo účtu: 59234311/0100
 • variabilní symbol: osobní číslo strávníka
 • předškolák školné nehradí!

 

KULTURNÍ AKCE

Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance jednorázový příkaz na 700,00 Kč
 • číslo účtu: 59234311/0100
 • variabilní symbol: do poznámky uveďte jméno dítěte
 • zálohy musí být zaplaceny do 10. 9. 2019

 

STRAVNÉ

 1. Inkasní platba
 •  rodič si stanoví povolení k inkasu s limitem 1000,00 Kč a platby bude nadále zajišťovat zaměstnanec MŠ
 • splatnost: 15. dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10. dnu v měsíci)
 • č. účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: přiřadí zaměstnanec mateřské školy
 • první splátka: 09. měsíc  MŠ  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 •  další splátky:  10. – 06. měsíc     zpětně dle docházky dítěte
 • vyúčtování stravného:  07. měsíc   (záloha stravné – stravné v 06. měsíc) zadá zaměstnanec MŠ
 1. Bezhotovostní platba
 • rodič zadá bance každý měsíc jednorázový příkaz na stravné (na šatně – seznam)
 • splatnost: 15. dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10. dnu v měsíci)
 • č. účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: informace u vedoucí ŠJ
 • první splátka: 09. měsíc  rodič  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 • další splátky:  10. – 06. měsíc     zpětně dle docházky dítěte (šatna třídy)
 • vyúčtování stravného:  07. měsíc   (záloha stravné – stravné v 06. měsíc) zadá zam. MŠ

Výše stravného:

Záloha:

1.000,- Kč

Další měsíce:

Děti 3 – 6 let        37,-  Kč   x počet dnů

Děti 7 – 11let       41,-  Kč   x počet dnů

 

Údaje o zdravotních potížích dítěte, které mohou ovlivnit poskytování školního stravování, doložte, prosím, písemně od ošetřujícího lékaře.