Informace pro rodiče

Vrátit se zpět

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který proběhne 13. března 2019

 

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ

Všechny důležité informace ohledně zápisů do MŠ naleznete zde: Zápis dětí do MŠ – Plzeň

 

PLATBY

 

ŠKOLNÉ

Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance trvalý příkaz na částku 460,00 Kč
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • číslo účtu: 59234311/0100
 • variabilní symbol: osobní číslo strávníka
 • předškolák školné nehradí!

 

KULTURNÍ AKCE

Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance jednorázový příkaz na 700,00 Kč
 • číslo účtu: 59234311/0100
 • variabilní symbol: do poznámky uveďte jméno dítěte
 • zálohy musí být zaplaceny do 10. 9. 2018

 

STRAVNÉ

1.    Inkasní platba

 •  rodič si stanoví povolení k inkasu s limitem 1000,00 Kč a platby bude nadále zajišťovat zaměstnanec MŠ – doložit č. účtu a souhlas s inkasem
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • č.účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: přiřadí zaměstnanec mateřské školy
 • první splátka: 09.měsíc  MŠ  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 •  další splátky:  10. – 06.měsíc     zpětně dle docházky dítěte
 • vyúčtování stravného :  07.měsíc   (záloha stravné – stravné v 06.měsíc) zadá zaměstnanec MŠ

2.   Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance každý měsíc jednorázový příkaz na stravné (na šatně – seznam)
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • č.účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: informace u vedoucí ŠJ
 • první splátka: 09.měsíc  rodič  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 • další splátky:  10. – 06.měsíc     zpětně dle docházky dítěte (šatna třídy)
 • vyúčtování stravného :  07.měsíc   (záloha stravné – stravné v 06.měsíc) zadá zaměstnanec MŠ

Výše stravného:

Záloha:

1.000,- Kč

Další měsíce:

Děti 3 – 6 let        33,-  Kč   x počet dnů

Děti 7 – 11let       36,-  Kč   x počet dnů

 

 

Údaje o zdravotních potížích dítěte, které mohou ovlivnit poskytování školního stravování, doložte, prosím, písemně od ošetřujícího lékaře.