O školce

Vrátit se zpět

O NAŠÍ ŠKOLCE

70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace

70. mateřská škola byla dána do provozu 1. 9. 1981 a sídlí v Plzni, na okraji panelového sídliště Skvrňany v městské části ÚMO Plzeň 3. Současně s ostatními mateřskými školami získala usnesením městského zastupitelstva v Plzni ze dne 8. 11. 2001 s platností od 1. 1. 2002 právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.

Mateřská škola je pětitřídní a kapacita školy byla od 1. 9. 2011 navýšena rozhodnutím Krajského úřadu ze stávajících 112 dětí na 127 dětí.

Provozní doba od 6.00 – 16.30 hodin byla určena po dohodě s rodiči. Vždy na začátku školního roku se rodiče mohou na aktivu vyjádřit k její změně.

Speciální zaměření

 

Naše školka je zapojena do projektu Rodiče vítáni. Více informací najdete na http://www.rodicevitani.cz/.

 

Doplňkové činnosti

Na každé třídě je do třídního kurikula zařazena angličtina se Stevem a Maggie. Učíme se podle učebnic Wow.

Odkaz na prezentační video o metodice metody Wattsenglish: https://youtu.be/Ryx_iYJ1Ov8

Na každé třídě probíhá tzv. „Školáček“ – příprava předškoláků na vstup do základní školy.

Na každé třídě je logopedická asistentka.

 

 

Vybavenost

Areál školy je umístěn do prostor bývalého lomu, čímž vznikla zajímavě řešená zahrada. Mateřská škola se skládá ze dvou jednopodlažních pavilonů, které jsou navzájem propojeny administrativní budovou. Jeden z pavilonů má bezbariérový přístup.

V každém z pavilonů jsou dvě velké třídy a herny, sloužící též jako tělocvičny. Na každou třídu navazuje šatna dětí a učitelek, umývárna, WC a kuchyňka pro výdej jídel.

V administrativní budově se nachází školní kuchyně se sklady, kancelář ředitelky a vedoucí školní jídelny. V další části je menší třída pro 15 dětí, šatna, sborovna, prádelna, sklad, metodický kabinet a byt 2+1 s příslušenstvím.

Na dvou třídách jsou interaktivní tabule.