Berušky

Vrátit se zpět

Třídní učitelky: Lenka Peková, Bc. Lucie Švarcová

Třídní email: PekovaLe@ms70.plzen-edu.cz

Provozní doba naší třídy: 6.45 – 16.00 hodin (6.00 – 6.45 Motýlci, 16.00 – 16.30 Sluníčka)

O čistotu na třídě a přípravu pelíšků se stará: Markétka Modráková

O naše plná bříška se stará: Paní kuchařka Lada

 

 

Třídní vzdělávací program 2020/2021

„Kouzelná knihovna“

 

 

Charakteristika:

Stejně jako vloni, i tímto školním rokem nás provází skřítek Bedřich. V minulém školním roce nás seznamoval se svými kamarády a společně jsme poznávali Svět skřítků. Jedno z míst, o kterém nám Bedřich vyprávěl, byla Kouzelná knihovna. Tam dělá knihovnici skřítka Maruška. Po domluvě s Bedřichem se Maruška rozhodla nám občas nějakou svou oblíbenou knihu poslat.

A protože Svět skřítků i svět dětí je plný fantazie, nebude pro nás problém příběhy z knih skutečně prožít. Každý z příběhů bude jiný a naučí nás něco nového.

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE TŘÍDA: