Zápis

Vrátit se zpět

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PŘÍRUČKA_UKR

PŘÍRUČKA_CZ

PODROBNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

I. Fáze: Vyplnění žádostí 15. 4. – 3. 5. 2022

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání můžete pohodlně vyplnit elektronicky prostřednictvím této internetové stránky. (www.mszapis.plzen.eu)

II. Fáze: Sběr vyplněných žádostí 4. – 5. 5. 2022

 1. 5. 2022 9,00-11,00 a 12,10 – 16,00 hod.
 2. 5. 2022 9,00 -11,00 a 12,10 – 14,30 hod.

Do MŠ doručte některým z uvedených způsobů řádně vyplněnou a podepsanou žádost s potvrzením lékaře o očkování dítěte. Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení dítěte, bude nutné zajistit také vyjádření lékaře o zdravotním stavu. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Způsoby doručení:

 • osobní doručení ve škole – lze využít nastavený rezervační systém
 • do datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je den podání poštou)
 • pokud bude žádost doručena prostým e-mailem, je nutné ji do 5 dnů potvrdit zákonným zástupcem

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Způsob prokázání:
Trvalý pobyt ověří ředitelka MŠ.

III. Fáze: Přijímací řízení 6. – 31. 5. 2022

V tomto období obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte můžete sledovat na těchto internetových stránkách (www.mszapis.plzen.eu) od 17. 5. 2022

Zákonní zástupci mohou být informováni i prostřednictvím e-mailů. Proto upozorňujeme na nutnost kontroly e-mailů i ve složkách pro spam a hromadné zprávy.

 

Co budu potřebovat do školky

 • přezůvky – nejlépe bačkory (v pantoflích bych mohl zakopnout)
 • náhradní oblečení (kdyby se mi stala nějaká nehoda, např. bych se polil nebo počůral)
 • pohodlné oblečení do třídy
 • oblečení na pobyt venku – maminko a tatínku, počítejte s tím, že se ušpiním, stačí mi nějaké starší oblečení, kterého nebude moc velká škoda
 • pokud budu ve školce spinkat, potřebuju svou povlečenou deku s polštářkem, napínací prostěradlo a pyžámko – a to vše v podepsané tašce, aby paní uklízečka věděla, komu peřinky patří 🙂
 • pokud ve školce spát nebudu, stačí mi jen lehká deka s malým polštářkem, aby mi bylo pohodlně, až budu po obědě poslouchat pohádku

 

INFORMACE O PLATBÁCH VIZ INFORMACE PRO RODIČE