Sluníčka

Vrátit se zpět

Třídní učitelky: Vladislava Kozáková, Šárka Langa

Třídní email: KozakovaVl@ms70.plzen-edu.cz

Provozní doba naší třídy: 6.45 – 16.00 hodin (6.00 – 6.45 Stonožky, 16.00 – 16.30 Berušky)

O čistotu na třídě a přípravu pelíšků se stará: Hedvika Voláková

O naše plná bříška se stará: Martina Menclová

 

Třídní program na školní rok 2017 – 2018

 

 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností děti učíme poznávat sebe a připravovat se na budoucí role v životě. Filozofií naší mateřské školy je prolnutí člověka a přírody. V dětech pěstujeme vědomí, že všechen život má svůj původ v přírodě, proto si ji musíme chránit, hýčkat a starat se o ni. Využíváme výhodných podmínek, které nám přináší poloha naší mateřské školy, složení dětského kolektivu.

Naší snahou je, abychom podpořili zdravý vývoj dítěte, aby děti byly fyzicky i psychicky odolné, měly povědomí o zdravém životním stylu, uměly s ostatními spolupracovat, komunikovat, měly povědomí o mezilidských morálních hodnotách, esteticky vnímaly, tvořily a prožívaly.

Přejeme si školku, kde na blízku máme vždy přátelskou ruku.