Sluníčka

 

 

                         Třídní učitelky:   Vladislava Kozáková, Šárka Langa

Třídní email: KozakovaVl@ms70.plzen-edu.cz 

O čistotu ve třídě a přípravu pelíšků se stará: Hedvika Voláková

O naše bříška se stará paní kuchařka: Martina Menclová

Provozní doba třídy: 6.45 - 16.00 hod

  

Název třídního kurikula podpory zdraví ve školním roce 2017/18 :  

                                                     

Jako velcí kluci, jako velké holky, jdeme do mateřské školky. Jemináčku ta je velká, tahle naše školka. Budeme si hrát, kreslit, zpívat, tancovat. Budeme si povídat, budeme se smát !!!

Prostřednictvím situací a plánovaných činností děti učíme poznávat sebe a připravovat se na budoucí role v životě. Filozofií naší mateřské školy je prolnutí člověka a přírody. V dětech pěstujeme vědomí, že všechen život má svůj původ v přírodě, proto si ji musíme chránit, hýčkat a starat se o ni. Využíváme výhodných podmínek, které nám přináší poloha naší mateřské školy, složení dětského kolektivu.

Naší snahou je, abychom podpořili zdravý vývoj dítěte, aby děti byly fyzicky i psychicky odolné, měly povědomí o zdravém životním stylu, uměly s ostatními spolupracovat, komunikovat, měly povědomí o mezilidských morálních hodnotách, esteticky vnímaly, tvořily a prožívaly.

Přejeme si školku, kde na blízku máme vždy přátelskou ruku.

 Naše třída Sluníček

Děti se zapojily do soutěže

Vánoce přicházejí

 

Čert, Mikuláš a Anděl

 

Společně strávený čas - aktivity

 

 Učíme se AJ a pomáhá nám  Maggie a Steve

 

 Náš první oběd s novými dětmi     

            

 

Hry s padákem    

              

       

Hry na zahradě   

Pozorujeme jak pracují popeláři     

Učíme se poznávat houby ale nejíme je - KLOUZEK KRÁLOVSKÝ A RYZEC PRAVÝ

     

Podzim přichází a barví listy stromů

Podzimní skřítkové

Zahradní slavnost se skřítkem Podzimníčkem

Barborka u nás byla na praxi

 

 

 Naše tvoření   

          

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový rozsah    :  1 rok

Věková skupina   :  děti ve věku 3 - 7 let - heterogenní skupina

 
 
design by SITMP