Pokyny pro rodiče

Vrátit se zpět

PLATBY  školní rok   2020 – 2021

STRAVNÉ

 • Záloha na stravné na školní rok 2020/2021Zálohu 1000,- Kč stravného na celý školní rok zašlete na účet školní jídelny do 10.9.2020
  • číslo účtu ŠJ : 226 343 11/0100
  • varibalní symbol: osobní číslo strávníka
  • /osobní číslo obdržíte u vedoucí ŠJ na začátku školního roku/

   

  Platba stravného na školní rok 2020/2021

  Stravné se platí měsíčně do 15.tého v měsíci

  • 1) inkasem : číslo účtu ŠJ 226 343 11/0100

  : povolení k inkasu s limitem 1000,- od 10/2020

  : varibalní symbol: osobní číslo strávníka

    : /osobní číslo obdržíte u vedoucí ŠJ na začátku školního roku/

                             : stravné si MŠ strhává sama dle počtu jídel

  Rodiče nově přijatých dětí musí přinést doklad o založení inkasa na stravné do 10.9.2020

  • 2) trvalým příkazem : číslo účtu ŠJ 226 343 11/0100

  : varibalní symbol: osobní číslo strávníka

          : /osobní číslo obdržíte u vedoucí ŠJ na začátku školního roku/

      : částku si každý měsíc rodič zjišťuje z výpisu ve třídě