Pokyny pro rodiče

Vrátit se zpět

PLATBY  školní rok   2018 – 2019

STRAVNÉ

 1. Inkasní platba
 •  rodič si stanoví povolení k inkasu s limitem 1000,00 Kč a platby bude nadále zajišťovat zaměstnanec MŠ
 • splatnost: 15. dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10. dnu v měsíci)
 • č. účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: přiřadí zaměstnanec mateřské školy
 • první splátka: 09. měsíc  MŠ  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 •  další splátky:  10. – 06. měsíc     zpětně dle docházky dítěte
 • vyúčtování stravného:  07. měsíc   (záloha stravné – stravné v 06. měsíc) zadá zaměstnanec MŠ
 1. Bezhotovostní platba
 • rodič zadá bance každý měsíc jednorázový příkaz na stravné (na šatně – seznam)
 • splatnost: 15. dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10. dnu v měsíci)
 • č. účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: informace u vedoucí ŠJ
 • první splátka: 09. měsíc  rodič  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 • další splátky:  10. – 06. měsíc     zpětně dle docházky dítěte (šatna třídy)
 • vyúčtování stravného:  07. měsíc   (záloha stravné – stravné v 06. měsíc) zadá zam. MŠ