Pokyny pro rodiče

Vrátit se zpět

Informace pro rodiče

Všechny platby posílat od 1. – 10.září  2022

Platba školného na školní rok 2022/2023 je stanoven ve výši 570 Kč měsíčně.

Školné se platí měsíčně do 15.tého dne v měsíci.

 • číslo účtu : 592 343 11/0100
 • do poznámky uvádějte příjmení dítěte
 • variabilní symbol: 50 10 01

Záloha na stravné na školní rok 2022/2023

Zálohu 1000 Kč stravného na celý školní rok zašlete na účet školní jídelny do 10.9.2022

 • číslo účtu ŠJ : 226 343 11/0100
 • zpráva pro příjemce: příjmení dítěte
 • variabilní symbol: 50 10 05

Platba stravného na školní rok 2022/2023

Stravné se platí měsíčně do 15.tého dne v měsíci

 • 1) inkasem : číslo účtu ŠJ 226 343 11/0100

: povolení k inkasu s limitem 1000,- od 10/2022

: varibalní symbol: osobní číslo strávníka

  : /osobní číslo obdržíte v sms od hospodářky do 15.září/

                           : žádost o platbu posílá MŠ bance sama dle počtu jídel

Rodiče nově přijatých dětí musí přinést doklad o založení inkasa na stravné do 30.9.2022

 • 2) trvalým příkazem : číslo účtu ŠJ 226 343 11/0100

: varibalní symbol: osobní číslo strávníka

: /osobní číslo obdržíte v sms od hospodářky do 15.září/

    : částku si každý měsíc rodič zjišťuje z výpisu ve třídě

Doporučujeme stravné hradit inkasem!!!!!

 

Záloha na kulturu na školní rok 2022/2023

Částka je 1000 Kč.

 

 • číslo účtu MŠ : 592 343 11 / 0100
 • do poznámky uvádějte jméno dítěte
 • variabilní symbol: 50 10 03