Pokyny pro rodiče

Vrátit se zpět

PLATBY  školní rok   2017 – 2018

STRAVNÉ

1.    Inkasní platba

 •  rodič si stanoví povolení k inkasu s limitem 1000,00 Kč a platby bude nadále zajišťovat zaměstnanec MŠ
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • č.účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: přiřadí zaměstnanec mateřské školy
 • první splátka: 09.měsíc  MŠ  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 •  další splátky:  10. – 06.měsíc     zpětně dle docházky dítěte
 • vyúčtování stravného :  07.měsíc   (záloha stravné – stravné v 06.měsíc) zadá zaměstnanec MŠ

2.   Bezhotovostní platba

 • rodič zadá bance každý měsíc jednorázový příkaz na stravné (na šatně – seznam)
 • splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)
 • č.účtu: 22634311/0100
 • variabilní symbol: informace u vedoucí ŠJ
 • první splátka: 09.měsíc  rodič  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč
 • další splátky:  10. – 06.měsíc     zpětně dle docházky dítěte (šatna třídy)
 • vyúčtování stravného :  07.měsíc   (záloha stravné – stravné v 06.měsíc) zadá zam. MŠ