Povinně zveřejňované informace

Vrátit se zpět
1. Název  70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

 

Hlavní činnost

– Předškolní vzdělávání dětí

– Zajištění školního stravování

– Zajištění závodního stravování

viz ZŘIZOVACÍ LISTINA

Doplňková činnost – Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost.

Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 3

 

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA

3. Organizační struktura ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
4. Kontaktní spojení KONTAKTY
5. Případné platby lze poukázat ŠKOLNÉ

STRAVNÉ

6. IČO 70940983
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ 70940983
8. Dokumenty 8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

ZŘIZOVACÍ LISTINA

ŠVP Rok se skřítkem Waltříkem

ŠKOLNÍ ŘÁD

8.2 Rozpočet:

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

ROZPOČET ŠKOLY NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2023 – 2025

Údaje o rozpočtu: http://umo3.plzen.eu

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

9. Žádosti o informace MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ
10. Příjem podání a podnětů KONTAKTY
11. Předpisy 11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím SBÍRKA ZÁKONŮ

Zákon č. 561/2004 Sb., ŠKOLSKÝ ZÁKON

VYHLÁŠKA Č. 14/2005 Sb., O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VYHLÁŠKA Č. 107/2005 Sb., O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12. Úhrady za poskytování informací 12.1  SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – dosud nebylo řešeno

 

13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019, 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021