Povinně zveřejňované informace

Vrátit se zpět

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.  Úplný oficiální název povinného subjektu. 70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

viz zřizovací listina

Doplňková činnost

  • Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost.

viz zřizovací listina

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

zřizovací listina

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura                              Organizační struktura
4. Kontaktní spojení kontakty
5. Platby SKOLNE (1)

Stravné  – Stravné

6. Identifikační číslo školy (IČ) 70940983
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 70940983

Úhrady stravného na r. 2018

8. Dokumenty Údaje o rozpočtu http://umo3.plzen.eu

ŠVP

zřizovací listina

Přehled hospodaření a střednědobého výhledu rozpočtu

9. Žádosti o informace Místo a způsoby podání Příloha č. 2
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty kontakty
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád sb174-04

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu – Příloha č. 3

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

(viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.  Formuláře Lze – vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,

stáhnout zde

Žádost o přijetí do MŠ  – prihlaska_do MS2017

Přihláška ke stravování – PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Evidenční list dítěte – Evidenční list

Žádost o poskytnutí informace – Příloha č. 4

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu  – Příloha č. 3

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – http://www.mszapis.plzen.eu/

Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku) – prihlaska_do MS2017

Pověření k vyzvedávání dítěte  – zmocnění

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  sbírka zákonůb039-99

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon skolskyzakon-1.9.2017.pdf

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška o školním stravování

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací  – Příloha č. 5

Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva v 2015-2018