Poplatky

PLATBY  školní rok   2017 - 2018

STRAVNÉ

1.    Inkasní platba

 

 

Ø  rodič si stanoví povolení k inkasu s limitem 1000,00 Kč a platby bude nadále zajišťovat zaměstnanec MŠ

Ø  splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)

Ø  č.účtu: 22634311/0100

Ø  variabilní symbol: přiřadí zaměstnanec mateřské školy

Ø  první splátka: 09.měsíc    zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč

Ø  další splátky:  10. - 06.měsíc     zpětně dle docházky dítěte

Ø  vyúčtování stravného :  07.měsíc   (záloha stravné - stravné v 06.měsíc) zadá zam. MŠ

 

 

2.   Bezhotovostní platba

 

 

Ø  rodič zadá bance každý měsíc jednorázový příkaz na stravné (na šatně - seznam)

Ø  splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)

Ø  č.účtu: 22634311/0100

Ø  variabilní symbol: informace u vedoucí ŠJ

Ø  první splátka: 09.měsíc  rodič  zadá bance zálohu na stravné 1000,00 Kč

Ø  další splátky:  10. - 06.měsíc     zpětně dle docházky dítěte (šatna třídy)

Ø  vyúčtování stravného :  07.měsíc   (záloha stravné - stravné v 06.měsíc) zadá zam. MŠ

 

 

 

ŠKOLNÉ

Bezhotovostní platba

Ø  rodič zadá bance trvalý příkaz na částku 370,00 Kč 

Ø  splatnost : 15.dne v měsíci musí být platba na účtu mateřské školy (platba se zadává k 10.dnu v měsíci)

Ø  č.účtu: 59234311/0100

Ø  variabilní symbol: osobní číslo strávníka

Ø  předškolák školné nehradí

 

 

 

KULTURNÍ  AKCE

Bezhotovostní platba

Ø  rodič zadá bance jednorázový příkaz na 700,00 Kč

Ø  č.účtu: 59234311/0100

Ø  variabilní symbol: do poznámky uveďte jméno dítěte

zálohy musí být zaplaceny do 10. 9. 2017

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte vedoucí školní jídelny. Ráda zodpoví Vaše dotazy.

 
 
design by SITMP