Návštěva p. starosty ÚMO3 s mikulášskou nadílkou 3. 12.

Vrátit se zpět

V pátek 3. 12. dopoledne nás navštíví pan starosta ÚMO 3.