Kulturní akce – druhé pololetí

Vrátit se zpět
 

Datum

Začátek

akce

Místo akce  

Název akce

leden      
22.1. 9.hod Divadlo Úsměv – loutková pohádka Máša a medvěd
24.1. 8.45 hod 33.ZŠ Den otevřených dveří ve 33. ZŠ – pro předškoláky
29.1. 9.00 hod Vystoupení p. Jareše se svými papoušky
28.1. 9 a10 hod Beseda  s Městskou policií Plzeň
únor      
12.2. 9.hod Divadlo Úsměv –„Jak si pejsek popletl lentilky s léky“
19.2. 8- 10 hod Karneval ve školce
20.2. 9 hod Divadlo NÁNA , pohádka –  „ Cirkusíček“
březen      
10.3. 9-11 hod 15.ZŠ Škola nanečisto – pro předškoláky
11.3. 15.30 hod 15.ZŠ beseda s rodiči předškoláků na 15.ZŠ
13.3. od 8 hod Fotografování dětí
25.3. Od 9 hod Vystoupení s živými sovičkami
31.3. 8.45 hod Divadlo „Dráček“, pohádka – „ O Budulínkovi“
duben      
15.4. v 8.30 hod Divadlo Letadlo – „Průzkumníci v Africe“
17.4. 9 hod Beseda pro předškoláky BESIP
22.4.   Den otevřených dveří v MŠ
24.4. 9 a 10. hod „Milujeme bubnování“
květen      
6.5. 15.15 hod Besídka ke Dni matek, třídní aktiv pro rodiče
13.5. od 9.30hod Fotografování dětí (společná třídní)
20.5. 9 hod Divadlo NÁNA, pohádka –  „ Palouček“
  Od 9 hod 33. ZŠ Dopravní dopoledne od BESIP pro předškoláky
červen      
1.6. dopoledne MDD ve školce
18.6. 15.30hod „Rozloučení s předškoláky“ – odpolední akce s rodiči
  9-11 hod 15.ZŠ Sportovní dopoledne pro předškoláky na 15. ZŠ
  9 hod Čtení dětí z 1. tříd z 15. ZŠ