Kulturní akce do 31. 12. 2021

Vrátit se zpět

Kulturní akce

 Datum

Začátek

akce

Místo akce

 Název akce

Listopad

 

25. 11. od  8hod zjišťování pohybových dovedností – POHYB „1P“

(předškolní děti)

26. 11. dopoledne Školní zahrada Rozsvícení vánočního stromu na školní zahradě
Prosinec

 

2. 12. od 9 hod Mikulášská nadílka ve třídě
3. 12. dopoledne návštěva  p. starosty ÚMO3 s mikulášskou nadílkou
21. 12. od 9 hod Vánoční nadílka na všech třídách