Aktualizace plánu kulturních akcí

Vrátit se zpět

 

Datum

Začátek

akce

Místo akce  

Název akce

květen
10.5. 15.15 hod Besídka ke Dni matek , třídní aktiv pro rodiče
  14 .5. od 9 hod Fotografování dětí ( společná třídní)
23.5. 9 a 10 hod Program „ Milujeme bubnování“
červen
1.6. od 9 hod  Oslava MDD na školní zahradě
4. a 5.6. Od 9 hod Zdravá pětka – výukový program
12.6.  8-11 hod ZOO Školní výlet do ZOO
14.6.  9-11 hod 33.ZŠ Dopravní hřiště pro předškoláky ( BESIP)
20.6. 9-11.hod 15.ZŠ Sportovní dopoledne na 15.ZŠ
27.6. 15.30 hod Rozloučení s předškoláky „ S VODNÍKEM U VODY“