Informace pro rodiče - platby

 


Informace pro rodiče
Zálohy na stravnéna školní rok 2017/2018
Prosím o zasílání zálohy  1000,- Kč na stravné na účet školní jídelny / u nového školáčka/
-          číslo účtu ŠJ :   226 343 11/0100
-          varibalní symbol:  osobní číslo strávníka
 
 
 
Platba školného na školní rok 2017/2018 je stanoven ve výši 370,- Kč měsíčně.
-         číslo účtu 592 343 11/0100
-         variabilní symbol  : osobní číslo strávníka
-          předškoláci a děti s OŠD školné neplatí
 
Záloha na kulturu na školní rok 2017/2018 ve výši 700,- Kč/ na rok
-         číslo účtu MŠ : 592 343 11 / 0100
-         variabilní symbol : jméno dítěte
 
Zálohy musí být zaplaceny  do 10.9 .2017
 
Rodiče nově přijatých dětí musí přinést doklad o založení inkasa na stravné do 10.9.2017
 
 
 
design by SITMP